Du er her

Kurs: barns hverdagskriser

24 januar 2018
PDF

Vi inviterer til et praktisk kurs som gir ansatte i barnehage og småskoletrinnet større trygghet i møtet med utfordrende situasjoner. I første omgang er kurset satt opp i Bergen og Oslo.

Mange barn lever med kriser i hverdagen, over kortere eller lengre tid. Eksempler er omsorgssvikt, vold i hjemmet, seksuelle overgrep, samlivsbrudd, utestengelse og mobbing. Disse barnas kriser fører ikke til overskrifter i aviser, eller oppmerksomhet fra krisepsykologer og kriseteam. Barnehager og skoler blir ofte anklaget for å ikke oppdage eller gripe fatt i problemene.

Barns hverdagskriser kan ha store konsekvenser for livskvalitet, læring, utvikling og helse. Når barn ikke blir sett og forstått, hindrer det gode relasjoner. Det er viktig for disse barna at barnehage og skole er med på å forebygge skadevirkninger gjennom å avdekke deres krisesituasjon, beskytte dem, og bidra til at barna og familien får hjelp. Ansatte i barnehage og skole er også her viktige i barnas liv.

Det kan være utfordrende for de ansatte å forstå årsaken til de ulike tegnene barna viser. Vi ønsker velkommen til et kurs for å hjelpe ansatte i barnehage og småskoletrinnet i møtet med disse hverdagskrisene.

Les mer her