Du er her

Kurs om seksuell trakassering på arbeidsplassen

06 desember 2017
PDF

Mange har i det siste stått frem i media og fortalt om seksuell trakassering på jobb. Saker som kan være vanskelige å si ifra om, og utfordrende å håndtere. Og omfanget synes å være stort: I Statens arbeidsmiljøinstitutts undersøkelse oppgir 123 000 norske arbeidstakere, både kvinner og menn, at de opplever seksuell trakassering flere ganger i måneden.

Vi inviterer til et kurs der vi ser på grenser og arbeidsmiljø, men også konkrete prosedyrer og tiltak for å forebygge og håndtere slike uønskede hendelser i egen organisasjon.

Noen temaer:

• Hvor går grensen for seksuell trakassering?
• Når går trakasseringen fra å være personalsak til politisak?
• Etiske retningslinjer og hvordan vi skal ha det på arbeidsplassen
• Hva sier lovverket om arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar?
• Prosedyrer for rapportering og håndtering
• Felles forståelse blant de ansatte og ledere som tar ansvar

Personalomsorg AS har utarbeidet praktiske prosedyrer for håndtering av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Disse vil bli utdelt til kursdeltakerne.

Kurset passer for ledere med personalansvar, verneombud og tillitsvalgte.

Tid og sted
06.03.18: OSLO, Park Inn Oslo
14.03.18: TRONDHEIM, Radisson Blu Royal Garden
20.03.18: BERGEN, Radisson Blu Bryggen

Tidsramme: 09.00–13.00
Pris: kr 2990,- (inkl. lunsj)

PÅMELDING

Kursholder
Trygve Ebbesvik er daglig leder i Personalomsorg AS, og har utdanning som teolog, megler og innen organisasjon og ledelse. Han er ekspert på håndtering av kriser og konflikter, og har i snart 20 år jobbet som konsulent for næringslivet, forsvaret og offentlige virksomheter med konflikt- og krisehåndtering, arbeidsmiljø og utvikling av personalledere. Spesielt er han kjent for sin evne til å håndtere vanskelige situasjoner ved hjelp av en praktisk tilnærmingsmåte som ivaretar alle involverte.

Trygve er anerkjent for sine konkrete og praktiske kurs, ispedd lun humor og stort engasjement. Deltakerne gir tilbakemeldinger om svært godt utbytte, og en inspirerende foredragsholder som gir mye av seg selv og sin lange erfaring.